top of page
Рік заснування закладу
1993

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

circle.png
Положення про моніторинг якості освіти
УСТАНОВЧІ
та інші документи ліцею
Освітня програма ліцею
Статут ліцею
Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Наказ про навчальні
програми
Рішення Дніпропетровської обласної ради про зміну назви
10 класи

Математичний профіль
обсяг 30 / фактично 30 

Природничий профіль
обсяг 30 / фактично 30 

Профіль іноземної філології

обсяг 30 / фактично 30 

uk.png
nemeckij_jazyk.png
Математика.png
фізика.png
біологія.png
091413_0044_1-removebg-preview.png

Суспільно-гуманітарний профіль
обсяг 30 / фактично 30

право.png
21428728.png

Профіль української філології
обсяг 30 / фактично 29

укр.png
литература.png

Художньо-економічний профіль
обсяг 30 / фактично 30

brush-pallet.png
економіка.png
Ліцензований обсяг - 180
Фактична кількість осіб - 179
11 класи
uk.png
nemeckij_jazyk.png

Профіль іноземної філології
обсяг 30 / фактично 30 

Математика.png
фізика.png

Фізико-математичний профіль

обсяг 30 / фактично 30 

біологія.png
091413_0044_1-removebg-preview.png

Біолого-хімічний профіль
обсяг 30 / фактично 29

Історично-правовий профіль
обсяг 30 / фактично 30

право.png
21428728.png

Профіль української філології
обсяг 30 / фактично 30

укр.png
литература.png

Художньо-економічний профіль
обсяг 30 / фактично 28

brush-pallet.png
економіка.png
Ліцензований обсяг - 180
Фактична кількість осіб - 177

МОВА

(мови) навчального процесу

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

  • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

kisspng-flag-of-ukraine-clip-art-ukraine
Мовою освітнього процесу в
ліцеї є українська
Як навчальні дисципліни в ліцеї вивчаються англійська, німецька та польська мови
gratis-png-bandera-de-inglaterra-bandera
2.png
png-transparent-flag-of-germany-flag-mis

МЕРЕЖА КЛАСІВ

(ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ліцеї)

png-building-computer-icons-building-bui
Матеріально-технічне забезпечення закладу
keynote-removebg-preview.png
Переглянути...
21640047-removebg-preview.png
Наявність вакантних посад
kisspng-logo-brand-work-ua-light-work-5b
Річний звіт про діяльність закладу освіти
bottom of page