Рік заснування закладу
1993

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

Положення про моніторинг якості освіти
УСТАНОВЧІ
та інші документи ліцею
Освітня програма ліцею
Статут ліцею
Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Наказ про навчальні
програми
10 класи

Фізико-математичний профіль

обсяг 30 / фактично 29 

Біолого-хімічний профіль

обсяг 30 / фактично 30 

Профіль іноземної філології

обсяг 30 / фактично 30 

Історично-правовий профіль

обсяг 30 / фактично 28

Філологічний профіль

обсяг 30 / фактично 30

Художньо-економічний профіль

обсяг 30 / фактично 29

Ліцензований обсяг - 180
Фактична кількість осіб - 176
11 класи

Профіль іноземної філології

обсяг 30 / фактично 28 

Фізико-математичний профіль

обсяг 30 / фактично 30 

Біолого-хімічний профіль

обсяг 30 / фактично 30 

Історично-правовий профіль

обсяг 30 / фактично 28

Філологічний профіль

обсяг 30 / фактично 28

Художньо-економічний профіль

обсяг 30 / фактично 29

Ліцензований обсяг - 180
Фактична кількість осіб - 173

МОВА

(мови) навчального процесу

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти

  • Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

  • Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

  • У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

  • За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

Мовою освітнього процесу в
ліцеї є українська
Як навчальні дисципліни в ліцеї вивчаються англійська та німецька мови

МЕРЕЖА КЛАСІВ

(ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ліцеї)

Матеріально-технічне забезпечення закладу
Наявність вакантних посад
Вакансії відсутні!
Річний звіт про діяльність закладу освіти

50029 Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Шкапенка,1

+380678098508

+380970000121

© КОЛІ

©2023 Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді