Завдання

медичної служби ліцею:

Здійснення медико-профілактичної та оздоровчої роботи з метою зміцнення здоров’я дітей, зниження дитячої захворюваності, підвищення захисних якостей і стійкості організму до несприятливих умов навколишнього середовища шляхом загартування та профілактичних заходів

Основні напрямки

діяльності медичної служби ліцею:

 • надання першої та невідкладної медичної допомоги

 • здійснення заходів з охорони здоров’я дітей та працівників закладу освіти, контролю за дотриманням санітарних і гігієнічних вимог у закладі (навчальні кабінети, гуртожиток)

 • організація та проведення  санітарно-просвітницької роботи серед працівників, батьків та учнів

 • організація щорічного профілактичного медичного огляду учнів та працівників ліцею 

 • здійснення контролю за станом здоров`я учнів диспансерної групи

 • проведення оздоровлення шляхом вітамінізації учнів ліцею

 • проведення антропометричних досліджень, перевірка гостроти зору, здійснення санітарних оглядів

 • забезпечення своєчасної диспансерізації юнаків допризовного віку

 • здійснення контролю вакцинацій учнів ліцею (згідно Національного календаря профілактичних щеплень) та обліку проведених щеплень

 • здійснення контролю за медичною документацією вступників до ліцею

 • здійснення організаційних заходів згідно чинного законодавства з врахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні 

Склад медичної служби ліцею

АНТОЛІК

Інеса Анатоліївна

лікар ліцею

організовує та здійснює контроль за роботою медичної служби ліцею

БОГОМОЛОВА

Наталя Михайлівна

медична сестра І категорії

- контролює диспансерізацію учнів та своєчасне флюорографічне обстеження;

- здійснює контроль за якістю та дотриманням норм харчування, виконанням  санітарно-гігієнічних вимог у ліцейській їдальні

ГНАТЮК

Юлія Валеріївна

медична сестра вищої категорії

- здійснює контроль за забезпеченням закладу медикаментами, засобами медичного призначення та дезинфікуючими засобами

КАРПОВА

Ольга Миколаївна

медична сестра вищої категорії

- здійснює контроль за організацією щорічного профілактичного медичного огляду працівників ліцею;

- забезпечує своєчасну диспансерізацію  юнаків допризовного віку

медична сестра

- здійснює облік профілактичних щеплень та контроль за вакцінацією учнів ліцею

Медичні документи ліцеїстів

Також зверніть увагу!

Працюємо

Нормативно-правова база медичної служби

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

ст.22 Закону України «Про загальну середню освіту»

Наказ МОЗ № 38 від 28.03.1994 Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом

Наказ МОЗ та МОН України № 518/674 від 13.05.1999  Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні

Наказ МОЗ України № 1269 від 05.06.2019 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги”

Наказ МОЗ України № 551 від 11.08.2014 Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні

Наказ МОЗ № 682 від 16.08.2010 Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Форма 086-1/о)

Закон України Про захист населення від інфекційних хвороб

Наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011 Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів

Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року

Наказ МОЗ та МОН України № 242/329 від 01.06.2005 Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів

Наказ МОЗ України № 254 від 17.05.2008 Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ № 1216 від 26.08.2018 Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями

50029 Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Шкапенка,1

+380678098508

+380970000121

© КОЛІ

©2023 Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді